Poradnik

Menu

Nawigacja

Wyszukiwarka

Kategorie

Załatwianie spraw w KWP w Katowicach

Wydanie opinii w sprawie kandydata na stanowisko komendanta straży gminnej (miejskiej)

KARTA USŁUGI

Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach

Nr: Rej.ku-3/2015/Zw

Data zatwierdzenia: 29.05.2015

Wydanie opinii w sprawie kandydata na stanowisko komendanta straży gminnej (miejskiej)

Co przygotować?

Wniosek o wydanie opinii o kandydacie na stanowisko komendanta straży gminnej (miejskiej) ze wskazaniem imienia i nazwiska, nr PESEL i adresu zamieszkania kandydata.

Ile czasu to zajmie?

Po wpłynięciu korespondencji czas realizacji wynosi maksymalnie 14 dni kalendarzowych.

Ile to kosztuje?

Brak opłat.

Jakie są terminy?

Wniosek można złożyć w dowolnym czasie w zależności od potrzeby.

Gdzie załatwię sprawę?

Wniosek można złożyć osobiście w siedzibie KWP w Katowicach przy ul. Lompy 19 w: Recepcji (w godz. 7.00–17.00), Kancelarii ogólnej – pok. nr 26 (w godz. 7.30–15.30) lub pocztą na adres: Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach, ul. Lompy 19, 40-038 Katowice.

Jak to zrobić?

  1. Sporządzić wniosek.

  2. Złożyć wniosek osobiście lub pocztą.

  3. Odebrać opinię osobiście lub za pośrednictwem poczty (zostanie przesłana na adres wskazany we wniosku).

Jaka jest podstawa prawna usługi?

  •  Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku o strażach gminnych

Karta ma charakter informacyjny i nie stanowi wykładni prawa

do góry