Poradnik

Menu

Nawigacja

Wyszukiwarka

Kategorie

Załatwianie spraw w KWP w Katowicach

Wybierz rodzaj sprawy z listy powyżej aby zobaczyć spis usług lub skorzystaj z wyszukiwarki...

Uwaga!
 

Wpłaty dotyczące należności zasądzonych prawomocnym orzeczeniem

sądowym z tytułu szkód, odszkodowań i nawiązek należy uiszczać na

następujący numer rachunku bankowego KWP w Katowicach:


NBP Oddział Okręgowy w Katowicach

05 1010 1212 0050 5022 3100 0000

do góry