Poradnik

Menu

Nawigacja

Wyszukiwarka

Ćwiczenia EGIDA-18

W minioną niedzielę, 30 września, zgodnie z zarządzeniem Prezesa Rady Ministrów, w wybranych 90 jednostkach organizacyjnych Policji szczebla powiatowego (miejskiego, rejonowego), przeprowadzone zostały ćwiczenia pod kryptonimem EGIDA-18. W przedsięwzięciu tym uczestniczyło 1714 osób. To tzw. rezerwy osobowe. Rezerwiści posiadali nadane przydziały organizacyjno-mobilizacyjne do służby w jednostkach zmilitaryzowanych Policji.

Podstawą prawną przeprowadzenia ćwiczenia było Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 lutego 2018 r. w sprawie określenia liczby osób powoływanych w 2018 r. do odbycia ćwiczeń w jednostkach przewidzianych do militaryzacji oraz Decyzja Komendanta Głównego Policji nr 218 z dnia 9 lipca 2018 r. w sprawie przeprowadzenia w jednostkach organizacyjnych Policji ćwiczenia pod kryptonimem „EGIDA-18”.

Jest to kolejne powołanie, a Policja w zakresie liczby corocznych powołań osób (rezerw osobowych) do odbycia ćwiczeń jest drugą, po Siłach Zbrojnych RP, formacją w skali państwa. Za koordynację ćwiczenia odpowiadała Komenda Główna Policji oraz komendy wojewódzkie (Stołeczna) Policji.

Obserwatorami ćwiczenia, poza przedstawicielami Komendy Głównej Policji, byli przedstawiciele Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych, Departamentu Strategii i Planowania Obronnego MON, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz przedstawiciele terenowej administracji publicznej i wojskowej.

Głównymi założeniami ćwiczenia było praktyczne sprawdzenie przyjętych założeń i rozwiązań planistycznych związanych z powoływaniem osób (rezerw osobowych) do jednostek organizacyjnych Policji przewidzianych do militaryzacji, organizacji procesu szkolenia teoretycznego oraz płynności przepływu informacji na linii KPP/KMP/KRP - KWP/KSP - KGP.

Źródłem finansowania ćwiczenia były środki Ministra Obrony Narodowej, przydzielone Komendantowi Głównemu Policji w ramach Programu Pozamilitarnych Przygotowań Obronnych działu administracji rządowej sprawy wewnętrzne w latach 2017-2026.

Źródło: KGP

A tak wyglądały ćwiczenia w:

- Bytomiu

- Jastrzębiu Zdroju

- Kłobucku

- Mikołowie

- Myszkowie 

- Tarnowskich Górach

- Żorach

do góry