Poradnik

Menu

Nawigacja

Wyszukiwarka

Konferencja „Community Policing – propozycje działań profilaktycznych"

Wydział Prewencji katowickiej komendy wojewódzkiej, we współpracy z Wydziałem Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego, Regionalnym Ośrodkiem Metodyczno-Edukacyjnym „Metis” w Katowicach, a także Kuratorium Oświaty w Katowicach zorganizowali konferencję szkoleniową pt. „Community Policing - propozycje działań profilaktycznych”. Chęć udziału zgłosiło ponad 120 osób, głównie przedstawicieli samorządów gminnych i powiatowych oraz szkół z terenu województwa śląskiego. Celem konferencji było przede wszystkim przedstawienie koncepcji, materiałów oraz możliwości wykorzystania na poziomie lokalnym wojewódzkich kampanii „Wkraczasz w dorosłość – Wybieraj” oraz „Moje Bezpieczne (?) Dziecko”, a także upowszechnienie wśród uczestników nowych aplikacji, jak Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa i Moja komenda.

Uczestnicy spotkania- samorządowcy, członkowie komisji bezpieczeństwa i pracownicy urzędów gmin i miast, a także wykładowcy spotkali się w Sali Marmurowej urzędu wojewódzkiego. Jako pierwszy głos zabrał Andrzej Szczeponek Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego. Otwierając konferencję podkreślił, że została zorganizowana w ramach "Rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2018 – 2020".

Prelegenci poruszyli takie tematy jak:

  • Pedofilia na terenie woj. śląskiego – charakterystyka zjawiska,
  • Prezentacja założeń, materiałów i możliwości wdrażania kampanii profilaktycznej dot. pedofilii „Moje bezpieczne(?) Dziecko” - podsumowanie 3 lat działalności,
  • Narkotyki, dopalacze i inne substancje psychoaktywne – problem województwa śląskiego,
  • Prezentacja założeń, materiałów i możliwości wdrażania kampanii profilaktycznej dot. uzależnień „Wkraczasz w dorosłość – wybieraj”,
  • Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa oraz Moja Komenda – prezentacja funkcjonalności.

Omówili także czynniki wpływające na rozwój tych zagrożeń, sposoby rozwiązywania problemów lokalnych, a także dotychczasowe doświadczenia policji we współpracy ze społecznościami lokalnymi.

Community Policing - jest ogólnospołecznym działaniem mającym na celu zwalczanie przestępczości, a także prowadzenie działań prewencyjnych na szczeblu lokalnym – poprzez koncentrację różnych przedsięwzięć na ściśle wyznaczonych problemach. Główną jego siłą jest tworzenie partnerskich stosunków pomiędzy policją i mieszkańcami, a także ich wspólne działanie z innymi podmiotami lokalnymi, w szczególności lokalnymi samorządami. Wszystko to ma pozwalać na dokładną diagnozę miejscowych problemów i szybkie, wspólne ich rozwiązywanie.

do góry