Poradnik

Menu

Nawigacja

Wyszukiwarka

Zrozumieć i pomóc - komunikacja z osobami niesłyszącymi i niedosłyszącymi

W minionym tygodniu odbyło się szkolenie dla służb prasowych, zorganizowane przez Zespół Komunikacji Społecznej Gabinetu Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach. Obok wykładów z problematyki szeroko rozumianej komunikacji społecznej, głównym tematem szkolenia była komunikacja z osobami niesłyszącymi i niedosłyszącymi. Tematykę tą przybliżyła biegły tłumacz języka migowego. Oczekiwania wobec policyjnych służb prasowych przedstawił Rektor Wyższej Szkoły Humanitas w Sosnowcu.

W Hucisku odbyło się szkolenie pod hasłem "Rozwijanie komunikacji wewnętrznej w jednostkach Policji  województwa śląskiego". Było ono dedykowane oficerom prasowym śląskiego garnizonu policji oraz osobom odpowiedzialnym za komunikację wewnętrzną i medialną w swoich jednostkach. Zorganizował i przeprowadził je Zespół Komunikacji Społecznej Gabinetu Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach, z inicjatywy Naczelnik tego wydziału - podinspektor Gabrieli Sochy.

Organizatorzy przygotowali dla uczestników wykłady i warsztaty, które poruszały szeroko rozumianą tematykę komunikacji, kształtowania pozytywnego wizerunku policji, a także techniczne aspekty prowadzenia stron internetowych oraz wykorzystywania narzędzi multimedialnych.

Wszystkich uczestników szkolenia powitała Naczelnik Wydziału Gabinet Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach podinsp. Gabriela Socha, która czuwała nad przebiegiem doskonalenia zawodowego.

Szkolenie uświetnili wyjątkowi goście. Byli nimi  dr. hab. Michał Kaczmarczyk -  Rektor Wyższej Szkoły Humanitas w Sosnowcu oraz biegły tłumacz języka migowego pani Monika Folwarczny. Eksperci podzielili się z uczestnikami spotkania swoją wiedzą i doświadczeniem z zakresu komunikacji. 

Pani Monika Folwarczny wspólnie z mł. insp. Krzysztofem Kazkiem – Pełnomocnikiem Komendanta Wojewódzkiego Policji ds. Ochrony Praw Człowieka przeprowadzili warsztaty dotyczące komunikacji z osobami niesłyszącymi i niedosłyszącymi. Prowadzący zwrócili uwagę, jakie trudności mogą wystąpić w codziennej komunikacji z tymi osobami podczas pracy policjantów oraz zwrócili uwagę na prawa ludzi z dysfunkcją narządu słuchu. Dodatkowo udzielili praktycznych wskazówek, które eliminują bariery komunikacyjne z osobami słabosłyszącymi.

Profesor Wyższej Szkoły Humanitas w Sosnowcu omówił znaczenie komunikacji społecznej dla funkcjonowania oraz wizerunku instytucji, skupiając się głównie na tym, jak odbierają współpracę z rzecznikami policji sami dziennikarze. Dr hab. Michał Kaczmarczyk przedstawił uczestnikom wyniki przeprowadzonych specjalnie dla potrzeb szkolenia badań, na podstawie których dziennikarze ocenili jakość pracy rzeczników prasowych oraz występujące bariery i trudności komunikacyjne. W ten sposób prowadzący omówił praktyczne aspekty współpracy z mediami i wskazał obszary, w których należy podnieść jej jakość.

Wśród osób prowadzących zajęcia byli policjanci i pracownicy z Zespołu Komunikacji Społecznej katowickiej komendy wojewódzkiej. Podinsp. Andrzej Gąska wygłosił wykład na temat wystąpień publicznych, a Danuta Szeliga przeprowadziła zajęcia z zakresu udzielania informacji publicznej w trybie obowiązujących przepisów.

Eksperci z Gabinetu Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach: podinsp. Jacek Nowojski i kom. Mirosław Fila omówili nowe funkcjonalności serwisów internetowych Śląskiej Policji oraz wyjaśnili, jak przygotowywać i publikować internetowe materiały multimedialne dla osób niesłyszących i niedosłyszących.

Nie obyło się także bez nagród i wyróżnień dla  oficerów prasowych najbardziej aktywnych w działaniach wspierających komunikację społeczną. Wyróżnieni przez Gabinet Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach zostali: nadkom. Andrzej Świeboda z Zawiercia, podkom. Rafał Domagała z Cieszyna oraz asp. szt. Mirosława Piątek z Żywca. Gratulujemy!

Działania Zespołu Komunikacji Społecznej Gabinetu Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach, realizowane również poprzez organizację szkoleń, dążą do wzmocnienia efektywności komunikacji w Policji. Celem jest natomiast sprawniejsze funkcjonowanie jednostek naszego garnizonu i podniesienie standardów komunikacji ich przedstawicieli ze społeczeństwem.


 

Ładowanie odtwarzacza...
do góry