Poradnik

Menu

Nawigacja

Wyszukiwarka

Międzynarodowy projekt "Drug Stop"

Ruszył polsko-czeski projekt w zakresie zwalczania transgranicznej przestępczości narkotykowej. Bierze w nim udział osiem jednostek szczebla wojewódzkiego - trzy polskie, w tym Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach i pięć czeskich. Łącznie na działania "Drug Stop" do 2018 roku wydane zostanie prawie 2,5 miliona euro.

 W dniu 18 lipca 2016 roku została podpisana umowa o dofinansowanie projektu flagowego pt. „Drugstop - transgraniczna współpraca jednostek Policji w zakresie walki z przestępczością narkotykową”. Projekt będzie realizowany w latach 2016-2018. Jego główne cele to:

- zintensyfikowanie współpracy jednostek Policji z Polski i Czech w zakresie problematyki narkotykowej oraz prowadzenie wspólnych działań prewencyjnych na rzecz ludności
w rejonie przygranicznym,

- podniesienie poziomu świadomości społeczeństwa w zakresie problematyki narkotykowej,

- przekazanie czytelnej informacji na temat działania narkotyków i środków odurzających oraz odpowiedzialności karnej za posiadanie i rozprowadzanie środków odurzających.

Projekt będzie realizowany przez Komendy Wojewódzkie Policji w: Hradec Kralove, Pardubicach, Ołomuńcu, Ostrawie, Libercu, Opolu, Katowicach oraz Komendę Wojewódzką Policji we Wrocławiu - partner wiodący projektu. Wartość projektu 2 457 545,50 euro, w tym dofinasowanie 2 088 913,68 euro. Wartość projektu dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach 295 780,00 euro, w tym dofinansowanie 251 413,00 euro.

 

 

Projekt nr CZ.11.4.120/0.0/0.0/15_001/0000004 pn. „Drugstop – transgraniczna współpraca jednostek Policji w zakresie walki z przestępczością narkotykową” współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska 2014 – 2020

do góry